Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer
 
Τίτλος:Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 1997-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Απο τον Σεπτέμβριο του 1997 που πρωτοεκδόθηκε ως το 2001 εκδιδόταν ανα εξάμηνο.
Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
1997
τόμος 1
2001
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου