Κρητική Μούσα : παγκρήτιο καλλιτεχνικό σωματείο
 
Τίτλος:Κρητική Μούσα : παγκρήτιο καλλιτεχνικό σωματείο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κρητική Μούσα : παγκρήτιο καλλιτεχνικό σωματείο
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Κρητική Μούσα, χ.χ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1997
τόμος 25
2000
τόμος 28
Πλήρης
Μέλος Δικτύου