ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 19os ΑΙΩΝΑΣ
 
Τίτλος:ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 19os ΑΙΩΝΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 19os ΑΙΩΝΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1986 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου