Περιωδικό της πόλης
 
Τίτλος:Περιωδικό της πόλης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περιωδικό της πόλης
Δημοσίευση:Καβάλα : Ιωάννης Τσίγκας, 19uu-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

2003
τεύχος 61
2005
τεύχος 85
Πλήρης
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Βιβλιολογική Βιβλιοθήκη
2002
τόμος 46
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου