Δήγμα
 
Τίτλος:Δήγμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δήγμα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Οικοανάπτυξης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Μουρελάτος Δημήτρης, [1998]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
2003
τεύχος 22
2006
τεύχος 33
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
1998
τεύχος 1
2005 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου