Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
 
Τίτλος:Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Συντομευμένος Τίτλος:Χρον. Ιδιωτ. Δικαίου
ISSN:1108-9717
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Τίτλος Κλειδί:Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Συντομευμένος Τίτλος:Χρον. Ιδιωτ. Δικαίου
Δημοσίευση:Αθήνα : Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, 2001-
ISSN:1108-9717
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:340
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

2001
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2001 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2005
τόμος 5
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
2001 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2001
τόμος 1
2007
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2005 2008 Ελλιπής