Δήμος : τριμηνιαία επιθεώρηση τοπικής αυτοδιοίκησης
 
Τίτλος:Δήμος : τριμηνιαία επιθεώρηση τοπικής αυτοδιοίκησης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δήμος : τριμηνιαία επιθεώρηση τοπικής αυτοδιοίκησης
Δημοσίευση:Αθήνα : Εντύποις, 2000-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:320.805
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2004
τεύχος 1
2005
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
2001 Πλήρης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
2000
τεύχος 1
2005
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Συνήγορος του Πολίτη
2002
τεύχος 8(1)
2005 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου