Ενημέρωση - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς
 
Τίτλος:Ενημέρωση - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. - Βιοτεχν. Επιμελητ. Πειρ.
ISSN:1106-5869
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημέρωση - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Νέα του ΒΕΠ
Τίτλος Κλειδί:Ενημέρωση - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. - Βιοτεχν. Επιμελητ. Πειρ.
ISSN:1106-5869
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ημιμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:660
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1999
τόμος 0
τεύχος 2
2005
τεύχος 34
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου