Δελτίον Ερευνών Ι.Δ.Ε.
 
Τίτλος:Δελτίον Ερευνών Ι.Δ.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Ερευνών Ι.Δ.Ε.
Άλλες παραλλαγές τίτλου:ΙΔΕ - Ερευνητικές εργασίες
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Γεωργίας. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Γεωργίας. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών, 1957-1979
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 15x23
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακανόνιστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1957 1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1957
τόμος 2
1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου