Εκλογή Δασικών Περιλήψεων
 
Τίτλος:Εκλογή Δασικών Περιλήψεων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκλογή Δασικών Περιλήψεων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Γεωργίας. Γενική Διεύθυνσις Δασών. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Γεωργίας. Γενική Διεύθυνσις Δασών. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών, 1963-1967
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 18x26
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίον Υπηρεσιακόν Δελτίον
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1963 1968 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου