ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
 
Τίτλος:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1998 1998 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1998 1998 Ελλιπής