Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
 
Τίτλος:Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Ειδικό δελτίο δημοσιεύσεως συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων (Ν.1876 / 90 άρθρο 5)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείο Εργασίας . Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Υπουργείο Εργασίας, 1990-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
1990 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου