Η Διάλεξις = επιστημονική, κοινωνιολογική, φιλολογική, καλλιτεχνική εκδιδόμενη
 
Τίτλος:Η Διάλεξις = επιστημονική, κοινωνιολογική, φιλολογική, καλλιτεχνική εκδιδόμενη
Τίτλος:Η Διάλεξις = επιστημονική, κοινωνιολογική, φιλολογική, καλλιτεχνική εκδιδόμενη
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Διάλεξις : μηνιαίον περιοδικόν
Τίτλος Κλειδί:Η Διάλεξις
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος πρώτον, αρ. φύλλου 1-2(1 Ιουν.1928)-
Δημοσίευση:Αθήναι : Διονύσιος Βλαχογιάννης, 1928-
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Ιδιοκτήτης, διευθυντής : Διονύσιος Βλαχογιάννης.
Διαχειριστής : Ανδρέας Μπάρτζης (στα τεύχ. 1-6)
Μηνιαίο,
Δεκαπενθήμερο,
Θέματα:Επιστήμη
Κοινωνιολογία
Φιλολογία
Τέχνη
Λογοτεχνία
Τέχνη
Φιλοσοφία
Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1928
τεύχος (Αρ. 1)
1928
τεύχος (Αρ. 28)
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1928
τόμος 1
1928
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1928
τόμος 1
τεύχος 1-6
1928
τόμος 2
τεύχος 7-10
Πλήρης