Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση T.E.E. V
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση T.E.E. V
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. T.E.E. V
ISSN:1106-4978
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση T.E.E. V
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ. 1981-1994
Τίτλος Κλειδί:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση T.E.E. V
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. T.E.E. V
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τ.Ε.Ε., 1995-
ISSN:1106-4978
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ (1981-1994)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ
DDC Ταξινόμηση:624
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1996
τόμος 16
τεύχος 1
1997
τόμος 17
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου