Λογιστικός, ασφαλιστικός, φοροτεχνικός και νομικός σύμβουλος
 
Τίτλος:Λογιστικός, ασφαλιστικός, φοροτεχνικός και νομικός σύμβουλος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λογιστικός, ασφαλιστικός, φοροτεχνικός και νομικός σύμβουλος
Προηγούμενος Τίτλος:Φοροτεχνικός λογιστικός & εργατικός σύμβουλος επιχειρήσεων
Δημοσίευση:Αθήνα : Αργύριος Ευαγγέλου Ρήγας & Σια, 1999-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία επιστημονική και επαγγελματική έκδοση
Συνεχίζει το: Φοροτεχνικός λογιστικός & εργατικός σύμβουλος επιχειρήσεων 1990-1998
Μηνιαίο
Συνεχίζει:Φοροτεχνικός λογιστικός & εργατικός εύμβουλος επιχειρήσεων
DDC Ταξινόμηση:657.4 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
1997
τεύχος 75
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Συνήγορος του Πολίτη
2002
τόμος 4
τεύχος 1
2010 Πλήρης
Μέλος Δικτύου