Φοροτεχνικός Λογιστικός & Εργατικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 
Τίτλος:Φοροτεχνικός Λογιστικός & Εργατικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φοροτεχνικός Λογιστικός & Εργατικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Δημοσίευση:Αθήνα : Αργύριος Ευαγγέλου Ρήγας & Σία ΕΕ, 1990-1998
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία επιστημονική και επαγγελματική έκδοση
Συνεχίζεται απο: Λογιστικός Ασφαλιστικός Φοροτεχνικός και Νομικός Σύμβουλος 1999-
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Λογιστικός Ασφαλιστικός Φοροτεχνικός και Νομικός Σύμβουλος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου