Το περιοδικό της Φυσικοθεραπείας
 
Τίτλος:Το περιοδικό της Φυσικοθεραπείας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το περιοδικό της Φυσικοθεραπείας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη, 1986- : Σ.Φ.Β.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:6 τεύχη το χρόνο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1987 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου