Νέα πατρίδα : μηνιαία εθνική επιθεώρησις γραμμάτων και τεχνών. Α' έκδοση
 
Τίτλος:Νέα πατρίδα : μηνιαία εθνική επιθεώρησις γραμμάτων και τεχνών. Α' έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέα πατρίδα : μηνιαία εθνική επιθεώρησις γραμμάτων και τεχνών. Α' έκδοση
Δημοσίευση:Λευκωσία : [χ.ό.], 1960-1965
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Νέα πατρίδα:περιοδικό έρευνας, λογοτεχνίας και πολιτικού στοχασμού, 2002-
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:059.89
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1960 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου