Φαρμ Consulting : εξαμηνιαία έκδοση με ειδικά θέματα για τη Γεωργία
 
Τίτλος:Φαρμ Consulting : εξαμηνιαία έκδοση με ειδικά θέματα για τη Γεωργία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φαρμ Consulting : εξαμηνιαία έκδοση με ειδικά θέματα για τη Γεωργία
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδοτική Αγροτεχνική, [1997]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εξαμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1997 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1997
τόμος 1
2001
τόμος 1-2
Ελλιπής