Δελτίον Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
 
Τίτλος:Δελτίον Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Εργαστ. Μεταλλ. Τεχνολ.
ISSN:1107-096X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Εργαστ. Μεταλλ. Τεχνολ.
Δημοσίευση:Αθήναι : Εργαστήριον Μεταλλευτικής Τεχνολογίας, 1967-1968
ISSN:1107-096X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:660
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1967
τόμος 1
1968
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου