Πύραυλοι και Διάστημα : μηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρείας
 
Τίτλος:Πύραυλοι και Διάστημα : μηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρείας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πύραυλοι και Διάστημα : μηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρείας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Πυραυλική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Πυραυλική Εταιρεία, 1976-1976
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται απο: Αστροναυτική: Μηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρείας 1977-1979
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Αστροναυτική : Μηνιαία έκδοση της Ελληνικής Πυραυλικής Εταιρείας / διευθυντής έκδοσης Σ. Πανέλης
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1976
τόμος 1
1976
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1976 1977 Ελλιπής