Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση
 
Τίτλος:Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση
Δημοσίευση:Αθήνα : Alupress Α.Ε., 1999-2001
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Αλουμίνιο και Σύγχρονες Εφαρμογές 2003-
Συνεχίζεται από:Αλουμίνιο και Σύγχρονες Εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1999 2001 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1998 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου