ΠοληTοικολογίες και Πολιτικολογίες : μηνιαίο περιοδικό
 
Τίτλος:ΠοληTοικολογίες και Πολιτικολογίες : μηνιαίο περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠοληTοικολογίες και Πολιτικολογίες : μηνιαίο περιοδικό
Άλλες παραλλαγές τίτλου:ΠοληΤοικολογίες με άποψη και πρωτοβουλία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τχ.1 (1998) - τχ.6 (1998)
Δημοσίευση:Σέρρες : Σερραϊκή Λέσχη Περιήγησης «Εκτός δρόμου» : Απόστολος Γιώσας, 1998
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνέχεια του τίτλου "ΠοληΤοικολογίες με άποψη και πρωτοβουλία". Ξεκίνησε με τίτλο «ΠοληΤοικολογίες με άποψη και πρωτοβουλία» Τχ. 1 Ιούνιος 1998 Εκδότης: Σερραϊκή Λέσχη Περιήγησης «Εκτός δρόμου» και αμέσως μετά στο επόμενο τχ.άλλαξε τίτλο σε «Πολητοικολογίες και Πολιτικολογίες: μηνιαίο περιοδικό» Ιδιοκτήτης εκδότης: Απόστολος Γιώσας (τχ. 1-2 Ιούλιος –Αύγουστος). Το περιοδικό σταμάτησε την έκδοσή του τον Δεμέμβριο του 1998 τχ.6.
Θέματα:Οικολογία
Περιβαλλοντική πολιτική
DDC Ταξινόμηση:304.2
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Βιβλιοθήκη Σερρών (Πρώην Τ.Ε.Ι
Κ.Μ.)

1998
τεύχος 1 Ιούνιος
1998
τεύχος 6 Δεκέμβριος
Πλήρης
Μέλος Δικτύου