Οικονομικά Θέματα
 
Τίτλος:Οικονομικά Θέματα
Συντομευμένος Τίτλος:Οικον. Θέμ.
ISSN:1108-0671
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Οικονομικά Θέματα
Τίτλος Κλειδί:Οικονομικά Θέματα
Συντομευμένος Τίτλος:Οικον. Θέμ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 070
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΟΒΕ, 1994-
ISSN:1108-0671
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iobe.gr
Περίληψη:Στη σειρά "Οικονομικά Θέματα" φιλοξενούνται εργασίες στελεχών και εξωτερικών συνεργατών του ΙΟΒΕ και άλλων επιστημόνων, οι οποίες πραγματεύονται σημαντικά κοα επίκαιρα θέματα και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Οι εργασίες αυτές δεν φιλοδοξούν να εξαντλήσουν το αντικείμενό τους, αλλά να αναπτύξουν τον προβληματισμό, να περιγράψουν τάσεις, να καταγράψουν συνιστώσες, να επισημάνουν προτεραιότητες και, κυρίως, να θέσουν ερωτήματα και να δημιουργήσουν ερεθίσματα για παραιτέρω ανάλυση, ευρύτερη συζήτηση και συστηματικό διάλογο, που με την ολοκλήρωσή του να φωτίσει όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος. Η ευρύτερη συζήτηση επιδιώκεται με την οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, που έπονται κάθε δημοσίευσης, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων ασκήσης οικονομικής πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών οργανισμών και μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Θέματα:Ελλάδα
Οικονομία
Βιομηχανία
Βιομηχανική έρευνα
Βιομηχανική συνεργασία
DDC Ταξινόμηση:330
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)
1996 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου