ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
 
Τίτλος:ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1975 1977 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου