Ο Αραμπάς
 
Τίτλος:Ο Αραμπάς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο Αραμπάς
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδόσεις Μυρτιά, [1990]-1997
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Οι “Εκδόσεις Μυρτιά” ιδρύθηκαν το 1990 και εξέδωσαν τη μηνιαία σατιρική εφημερίδα «Αραμπάς», η οποία διέκοψε την κυκλοφορία της τον Δεκέμβριο του 1997.
Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1996 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου