Επιχειρηματική προβολή & νέα τεχνολογία
 
Τίτλος:Επιχειρηματική προβολή & νέα τεχνολογία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιχειρηματική προβολή & νέα τεχνολογία
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Επιχειρηματική προβολή και νέα τεχνολογία
Δημοσίευση:Αθήνα : Αντώνης Βεκρής, 1994-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Θέματα:Οικονομία
Εμπόριο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος
1994 1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου