ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 
Τίτλος:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1997 Πλήρης