Εξώπολις : περιοδικό λόγου και τέχνης
 
Τίτλος:Εξώπολις : περιοδικό λόγου και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εξώπολις : περιοδικό λόγου και τέχνης
Δημοσίευση:[Αλεξανδρούπολη] : Η Γνώμη, [19##]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1994
τεύχος 1
2011
τεύχος 24
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1995
τόμος 21
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2001
τόμος 15-16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1994
τεύχος 1
2000
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Σπουδών και Τμήμα Φιλολογίας
1994
τεύχος 1
1996
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου