Ενημερωτικό Δελτίο - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Value
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Value
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. Δελτ. - Εθν. Κέντρο Τεκμηρ. Ελλ. Κέντρο Αναδιαν. Value
ISSN:1106-6091
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Value
Τίτλος Κλειδί:Ενημερωτικό Δελτίο - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Value
Συντομευμένος Τίτλος:Ενημ. Δελτ. - Εθν. Κέντρο Τεκμηρ. Ελλ. Κέντρο Αναδιαν. Value
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Value, 1994-1995
ISSN:1106-6091
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία [ISSN 1106-9066], 1996-
Τριμηνιαίο
Συνεχίζεται από:Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία
DDC Ταξινόμηση:620
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1994 1996 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1994 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου