Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σήμερα
 
Τίτλος:Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σήμερα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σήμερα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , [19--?]-
Φυσική Περιγραφή:16 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Επιτροπή Σύνταξης για το έτος 1995: Αντώνιος Μάντης, Βασίλειος Γιούλτσης, Νιόβη τρύφωνα-Αντωνοπούλου
Επιτροπή Σύνταξης για τα έτη 1996 και 1997: Χρίστος Κρικώνης, Δημήτριος Μπάτζιος, Κων/νος Μαργαρίτης
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1995 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου