Τεχνολογία & πληροφορική
 
Τίτλος:Τεχνολογία & πληροφορική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Τεχνολογία & πληροφορική
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Τεχνολογία και πληροφορική
Δημοσίευση:Λευκωσία : Decibel Computer Publications, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Άγνωστη
LCC Ταξινόμηση:QA75.5.G7 T445
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1995
τόμος 17
1995
τόμος 17
Πλήρης
Μέλος Δικτύου