Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης = Tourism Migration and Travel Statistics
 
Τίτλος:Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης = Tourism Migration and Travel Statistics
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης = Tourism Migration and Travel Statistics
Παράλληλος κύριος τίτλος:Tourism Migration and Travel Statistics
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών. Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
Δημοσίευση:Λευκωσία : Στατιστική Υπηρεσία, 1973-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1973 2001
τεύχος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου