Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας
 
Τίτλος:Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Δημοσιευμάτων
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Δημοσιευμάτων, 1932-1996
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Σειρά μονογραφιών με ποικίλους επιμέρους τίτλους.
Ακανόνιστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
1967
τόμος 6
τεύχος 1
1998
τόμος 9
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1959 1991 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1936
τόμος 2
1991
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου