Μαθηματικό Βήμα
 
Τίτλος:Μαθηματικό Βήμα
ISSN:0256-8381
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Μαθηματικό Βήμα
Τίτλος Κλειδί:Μαθηματικό Βήμα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ)
Δημοσίευση:Λευκωσία : Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, 1984-2004
ISSN:0256-8381
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Χωρίσθηκε σε: Μαθηματικό Βήμα Α'. Μέρος Α΄ [ISSN 1986-2660], 2005 -2008
Χωρίσθηκε σε: Μαθηματικό Βήμα Β'. Μέρος Β΄ [ISSN 1450-2119], 2005 -2009
Ετήσιο
Χωρίσθηκε σε:Μαθηματικό Βήμα Α'. Μέρος Α'
Μαθηματικό Βήμα Β'. Μέρος Β'
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1984
τεύχος 1
2008
τεύχος 24
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου