Παιδιατρική σήμερα
 
Τίτλος:Παιδιατρική σήμερα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παιδιατρική σήμερα
Δημοσίευση:Αθήνα : Medical Communication
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1993 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου