Επετηρίς. Φιλοσοφικόν Παράρτημα
 
Τίτλος:Επετηρίς. Φιλοσοφικόν Παράρτημα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Συμπληρώματα:Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
Τίτλος:Επετηρίς. Φιλοσοφικόν Παράρτημα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου
Δημοσίευση:Λευκωσία : Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, 1979-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ακανόνιστο
Συμπληρώματα:Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1979
τόμος 1
1985
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου