Επιθεώρηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 
Τίτλος:Επιθεώρηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Biomedical Tchnology Review
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μηχανικής
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μηχανικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1989
τόμος 1
τεύχος 1
1991
τόμος 3
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου