Απογραφή πληθυσμού = Census of population
 
Τίτλος:Απογραφή πληθυσμού = Census of population
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Απογραφή πληθυσμού = Census of population
Παράλληλος κύριος τίτλος:Census of population
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Απογραφή πληθυσμού : Γενικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Census of population : General and Demographic Characteristics
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών. Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
Δημοσίευση:Λευκωσία : Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1992
τεύχος 7
2001
τεύχος 17
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου