Αρχεία Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
 
Τίτλος:Αρχεία Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχεία Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1980 1987 Πλήρης
Μέλος Δικτύου