Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
 
Τίτλος:Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ. 1 [19??]-
Δημοσίευση:[Λευκωσία] : [Αντώνης Φαρμακίδης], [19??]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:υπεύθυνος-ιδιοκτήτης: Αντώνης Φαρμακίδης.
Εβδομαδιαία
Θέματα:Εφημερίδες
Κυπριακές εφημερίδες
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1908 1909 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1881
τεύχος 28
1988
τεύχος 930
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή