Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
 
Τίτλος:Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αλήθεια : παγκύπριος φιλελευθέρα εφημερίς
Δημοσίευση:[Λευκωσία] : [Αντώνης Φαρμακίδης], [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:υπεύθυνος-ιδιοκτήτης: Αντώνης Φαρμακίδης.
Εβδομαδιαία
Θέματα:Εφημερίδες--Κύπρος
Κυπριακές εφημερίδες
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1908 1909 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1881
τεύχος 28
1988
τεύχος 930
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου