Περί Χαριλάου Τρικούπη : εκ δημοσιευμάτων από του Μαΐου 1884 : εν είδει ημερολογίου
 
Τίτλος:Περί Χαριλάου Τρικούπη : εκ δημοσιευμάτων από του Μαΐου 1884 : εν είδει ημερολογίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περί Χαριλάου Τρικούπη : εκ δημοσιευμάτων από του Μαΐου 1884 : εν είδει ημερολογίου
Δημοσίευση:Εν Αθήναις ; Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου ; 1907-1912
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 25 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1907
τόμος Α
1912
τόμος ΙΣΤ
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου