Πληροφοριακό Δελτίο
 
Τίτλος:Πληροφοριακό Δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πληροφοριακό Δελτίο
Παράλληλος κύριος τίτλος:Information Bulletin
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : [Κολλέγιο Αθηνών], [19--? - 1987]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Συνεχίζει:Πληροφοριακόν Δελτίον. Νέα και Ανακοινώσεις - Νέα Βιβλία
Συνεχίζεται από:Νέα Βιβλία / Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1981 1983 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου