Πληροφοριακό δελτίο
 
Τίτλος:Πληροφοριακό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πληροφοριακό δελτίο
Παράλληλος κύριος τίτλος:Information bulletin
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : [Κολλέγιο Αθηνών], [19--? - 1987]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Συνεχίζει:Πληροφοριακόν δελτίον. Νέα και ανακοινώσεις - Νέα βιβλία
Συνεχίζεται από:Νέα βιβλία
DDC Ταξινόμηση:021.7 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1981 1983 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου