Φανός : Η μόνη εφημερίς αρχών εν Ελλάδι
 
Τίτλος:Φανός : Η μόνη εφημερίς αρχών εν Ελλάδι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φανός : Η μόνη εφημερίς αρχών εν Ελλάδι
Δημοσίευση:Αθήνα : ¨Ενωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, [1918-1949]
Φυσική Περιγραφή:φυλ. : εικ., εγχρ. ; 45 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η συχνότητα έκδοσης ποικίλει (Ετήσιο, Μηνιαίο)
Παραλλαγές υποτίτλου: Ημερησία εφημερίς εκδιδομένη άπαξ του έτους. Ανεξάρτητον...όργανον του χορού των συντακτών / Η μεγαλειτέρα ημερησία εφημερίς. Εκδίδεται άπαξ του έτους / Ημερησία εφημερίς εκδιδομένη κάθε χρόνο...και χειρότερα / Μεγάλη εβδομαδιαία διεθνής καθημερινή εφημερίς εκδιδομένη άπαξ του έτους / Μεγάλη μηνιαία σατιρική και πολιτική εφημερίς / Η αρχαιοτέρα και σοβαρωτέρα ελληνική εφημερίς / Η μόνη βασιλόφρων λαοκρατική εφημερίδα της Ελλάδας
Ετήσια
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1925 1925 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου