Εφημερίς των Αγγελιών
 
Τίτλος:Εφημερίς των Αγγελιών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς των Αγγελιών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:30/03/1835 - 31/12/1837
Δημοσίευση:[Αθήναι] : Εκ του περί τα Δημόσια έργα, τμήματος της Βασιλικής τυπογραφίας, 1835-1837
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Από της 6/3/1838 ηνώθη μετά της εφημερίδος "Ελληνικός Ταχυδρόμος (Ο)", εκδιδομένη ως παράρτημα της τελευταίας
Άγνωστο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1836 1837 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου