Δίκαιον : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσίας (Εκδιδομένη την 1ην και 15ην εκάστου μηνός)
 
Τίτλος:Δίκαιον : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσίας (Εκδιδομένη την 1ην και 15ην εκάστου μηνός)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δίκαιον : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσίας (Εκδιδομένη την 1ην και 15ην εκάστου μηνός)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Α ' 24 Μαρτίου 1859 - 1 Μαρτίου 1860
Δημοσίευση:Καλάμαι : Σατσίρης Π. Γ., 1859-1860
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:24/03/1859-01/03/1860
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1859 1860 Πλήρης
Μέλος Δικτύου