Σύνοψις
 
Τίτλος:Σύνοψις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Τίτλος:Σύνοψις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Synopsis
Πνευματική Υπευθυνότητα:Center for Hellenic Studies
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου