Έρευνα Αιγίου : Εβδομαδιαία πολιτική και κοινωνική εφημερίδα του Αιγίου
 
Τίτλος:Έρευνα Αιγίου : Εβδομαδιαία πολιτική και κοινωνική εφημερίδα του Αιγίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έρευνα Αιγίου : Εβδομαδιαία πολιτική και κοινωνική εφημερίδα του Αιγίου
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Έρευνα : κοινωνική και πολιτική εφημερίδα του Αιγίου
Δημοσίευση:Αίγιο : Ανδρέας Φλογέρας, 1911-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Έτος ίδρυσης 1911
Ηλεκτρονική Τοποθεσία και Πρόσβαση:http://ereyna-aigio.gr/
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου