Δικαίωμα : στn μνήμη στnv αλήθεια στην πλnροφόρηση : μηνιαία εφημερίδα
 
Τίτλος:Δικαίωμα : στn μνήμη στnv αλήθεια στην πλnροφόρηση : μηνιαία εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δικαίωμα : στn μνήμη στnv αλήθεια στην πλnροφόρηση : μηνιαία εφημερίδα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Ιμβρίων Κωνσταντινουπολιτών Τενεδίων Ανατολικοθρακών Θράκης (ΙΚΤΑΘ)
Δημοσίευση:Κομοτηνή : Σύλλογος Ιμβρίων Κωνσταντινουπολιτών Τενεδίων Ανατολικοθρακών Θράκης (ΙΚΤΑΘ), [1984-?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου