Η Αιγιάλεια : Εβδομαδιαία Ανεξάρτητη Εφημερίδα
 
Τίτλος:Η Αιγιάλεια : Εβδομαδιαία Ανεξάρτητη Εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Αιγιάλεια : Εβδομαδιαία Ανεξάρτητη Εφημερίδα
Δημοσίευση:Αίγιο : Θεοδώρα Τσερεντζούλια, 1931-2016
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η Αιγιάλεια ως εφημερίδα έχει εκδοθεί τρεις φορές, με την τελευταία να συνεχίζεται έως σήμερα.
Οι περίοδοι έκδοσής είναι οι εξής: α) 1889 έως (άγνωστο), από τον ιατρό Βασίλη Χριστοδουλόπουλο β) 1931 έως (άγνωστο), "εβδομαδιαία εφημερίς πολιτική και κοινωνική" με εκδότες τους Ηρακλή Αναστασόπουλο και Κωστάκη Ηλιόπουλο, και γ) 1991 έως σήμερα, με εκδότη τον Γιώργο Κανελλόπουλο.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου